Werkwijze

Na het vraaggesprek en uitgebreide onderzoek bespreekt de osteopaat uw klachten en de behandelmogelijkheden.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan snel en eenvoudig via ons online afsprakensysteem.

Eerste onderzoek

Allereerst zal er een uitvoerig vraaggesprek plaatsvinden (anamnese), om zodoende een goed inzicht te verkrijgen van het klachtenbeeld. Gevraagd wordt onder andere naar uw medische voorgeschiedenis, symptomen etc.

Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats van de drie onderling afhankelijke systemen: bewegingsapparaat, inwendige organen en cranio-sacraal systeem. Dit onderzoek betreft het zorgvuldig evalueren van de bewegingen van vrijwel alle weefsels in het lichaam.

De resultaten van het onderzoek worden vervolgens met u besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de ziektegeschiedenis alsook met de aard en de duur van de klachten.

De behandeling is geheel manueel, hetgeen wil zeggen dat er alleen met de handen gewerkt wordt en er komt dus geen apparatuur aan te pas. Het zijn specifieke technieken gericht op herstellen van de mobiliteit en weefselontspanning.

Daarnaast kunnen adviezen worden gegeven op het gebied van voeding, houding, beweging en ontspanning. Het doel hiervan is om zelf genezend vermogen van het lichaam te ondersteunen.

Zo nodig kan verwezen worden naar andere disciplines zoals een reguliere arts (huisarts of specialist), fysiotherapeut, caesar-mensendieck therapeut etc..

Herhalingsconsult

Na 2 tot 8 weken vindt er een herhalingsconsult plaats, dit is afhankelijk van de aard en de duur van de klacht. Uitzonderingen hierop zijn baby’s, waar soms sneller op elkaar gepland dient te worden. Wanneer het lichaam na een drietal behandelingen niet heeft gereageerd zal de osteopaat in veel gevallen voorstellen de behandeling te staken.

Bij de behandeling van bepaalde chronische aandoeningen moet soms vaker worden behandeld alvorens er een positieve reactie optreedt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de afstanden tussen de behandelingen steeds groter worden.