Werkwijze

Na het vraaggesprek en uitgebreide onderzoek bespreekt de osteopaat uw klachten en de behandelmogelijkheden.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan snel en eenvoudig via ons online afsprakensysteem.

Covid 19 maatregelen in de praktijk

In overleg met de overheid zijn richtlijnen opgesteld waarmee we de osteopathie behandelingen op een veilige manier kunnen voortzetten. In de praktijk hebben we verschillende voorzorgmaatregelen getroffen op basis van de door het RIVM goedgekeurde richtlijnen. De belangrijkste maatregelen waarmee je rekening moet houden zijn:

 • Kom pas maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd de praktijk binnen om drukte in de wachtkamer te voorkomen
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van anderen.
 • Omdat handhygiëne een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Geef anderen geen hand.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Als u het op prijs stelt dat uw therapeut een medisch mondkapje draagt kunt u dit aangeven.
 • De osteopaat opent en sluit de deur van de behandelkamer voor je.
 • Gelieve een bad- en kleine handdoek mee te nemen.
 • Belangrijk: Maak geen afspraak en zeg uw afspraak af als u of iemand in uw huishouden verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid heeft (hoesten, niesen, loopneus, verhoging >37,5° of koorts) of in thuisquarantaine zit in verband met een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Behoort u tot de risicogroep dan is behandelen alleen mogelijk indien de afspraak niet uitgesteld kan worden. U behoort tot de risicogroep als:
  • U ouder bent dan 70 jaar
  • U één of meer van onderstaande aandoeningen heeft:
   • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van luchtwegen en longen.
   • Chronische hartaandoeningen
   • Diabetes Mellitus (slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties)
   • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
   • Indien u medicatie voor auto-immuunziekten neemt.
   • Na recente orgaan- of stamceltransplantaties.
   • Ernstig leverlijden
   • Bij hematologische aandoeningen.
   • Indien u chemotherapie en/of bestraling ondergaat.
   • Met een onbehandeld HIVinfectie of een HIVinfectie met een CD4-getal <200/mm3.
   • morbide obesitas (BMI > 40)

Eerste onderzoek

Allereerst zal er een uitvoerig vraaggesprek plaatsvinden (anamnese), om zodoende een goed inzicht te verkrijgen van het klachtenbeeld. Gevraagd wordt onder andere naar uw medische voorgeschiedenis, symptomen etc.

Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats van de drie onderling afhankelijke systemen: bewegingsapparaat, inwendige organen en cranio-sacraal systeem. Dit onderzoek betreft het zorgvuldig evalueren van de bewegingen van vrijwel alle weefsels in het lichaam.

De resultaten van het onderzoek worden vervolgens met u besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de ziektegeschiedenis alsook met de aard en de duur van de klachten.

De behandeling is geheel manueel, hetgeen wil zeggen dat er alleen met de handen gewerkt wordt en er komt dus geen apparatuur aan te pas. Het zijn specifieke technieken gericht op herstellen van de mobiliteit en weefselontspanning.

Daarnaast kunnen adviezen worden gegeven op het gebied van voeding, houding, beweging en ontspanning. Het doel hiervan is om zelf genezend vermogen van het lichaam te ondersteunen.

Zo nodig kan verwezen worden naar andere disciplines zoals een reguliere arts (huisarts of specialist), fysiotherapeut, caesar-mensendieck therapeut etc..

Herhalingsconsult

Na 2 tot 8 weken vindt er een herhalingsconsult plaats, dit is afhankelijk van de aard en de duur van de klacht. Uitzonderingen hierop zijn baby’s, waar soms sneller op elkaar gepland dient te worden. Wanneer het lichaam na een drietal behandelingen niet heeft gereageerd zal de osteopaat in veel gevallen voorstellen de behandeling te staken.

Bij de behandeling van bepaalde chronische aandoeningen moet soms vaker worden behandeld alvorens er een positieve reactie optreedt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de afstanden tussen de behandelingen steeds groter worden.