Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze, hetgeen wil zeggen dat een osteopaat tijdens een behandeling alleen zijn handen gebruikt. Het grote verschil met andere manuele geneeswijzen zoals bijvoorbeeld manuele therapie (fysiotherapie) en chiropractie is dat een osteopaat ongeacht de klacht uw gehele lichaam onderzoekt.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan snel en eenvoudig via ons online afsprakensysteem.

Wat doet een osteopaat?

Gedurende ons leven staat het lichaam bloot aan wisselende omstandigheden. Zowel van binnenuit als van buitenaf kan het evenwicht verstoord worden. Vaak herstelt het lichaam zichzelf. Soms is de verstoring zo sterk, of houdt deze zo lang aan, dat het lichaam niet meer in staat is om helemaal te herstellen. Dat kan bijvoorbeeld komen door littekens na een operatie, overbelasting, blessures, een val of ongeluk of na langdurige stress. Het gevolg hiervan is een verminderde beweeglijkheid van weefsel waardoor klachten kunnen ontstaan. Een osteopaat is opgeleid om het gehele lichaam te onderzoeken op bewegingsverliezen en zoekt zo naar een blijvende oplossing voor uw klachten. Door de beweeglijkheid te bevorderen wordt het lichaam in staat gesteld zichzelf te genezen en weer gezond en klachtenvrij te functioneren.

Geschiedenis

Grondlegger van de Osteopathie is dr. Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts. Hij stichtte in 1892 ‘The American School of Osteopathy’. Dr. Still zag in dat de onderlinge samenhang tussen de verschillende systemen van wezenlijk belang is voor behandeling van patiënten. Meer dan 100 jaar geleden reageerde hij op de symptomatische behandeling van de toenmalige geneeskunde.

Langzaam aan heeft de osteopathie zich een plaats verworven in de geneeskunde.
In 1966 is Osteopathie in de Verenigde Staten wettelijk gelijkgesteld met de reguliere geneeskunde. Via Engeland en Frankrijk is de Osteopathie in Europa bekend geworden en kan de opleiding aan internationaal erkende instituten gevolgd worden, zoals onder andere in Parijs, Brussel, Antwerpen, Hamburg en Amsterdam.

Systemen

Het belangrijkste kenmerk van een osteopaat is dat ongeacht de klacht uw gehele lichaam onderzocht wordt. In het lichaam kan men verschillende systemen onderscheiden, waarvan het functioneren onderling afhankelijk is en in evenwicht moet zijn. Deze drie systemen zijn:

  1. Pariëtaal systeem: dit is het bewegingsapparaat, met de gewrichten, spieren, kapsels en pezen.
  2. Visceraal systeem: dit zijn alle organen. Omgeven door vliezen(fascia), die op hun beurt weer verbonden zijn met andere structuren in het lichaam (bijvoorbeeld de wervelkolom).
  3. Cranio-sacraal systeem: dit is de schedel, de wervelkolom, het heiligbeen met de hersenvliezen en het ruggenmergvlies.

Een klacht kan ongemerkt ergens anders vandaan komen dan waar de pijn ervaren wordt of er kan sprake zijn van meerdere bewegingsbeperkingen zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Daarnaast beperkt een osteopaat zich dus niet alleen tot spieren of gewrichten maar worden alle weefsels (bindweefsel, zenuwen, bloed- en lymfevaten) op hun functioneren en/of bewegelijkheid onderzocht.