Klachtenregeling

Wij vinden het natuurlijk erg leuk om te horen of lezen dat u tevreden bent over onze praktijk. Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze behandelingen. Voor uzelf en voor ons is het fijn om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen.

Jeroen Kop, Ralph van Lieshout en Joey Hensing zijn lid van de NRO en  Maaike de Roode van de NOF. Op alle geleverde diensten zijn de Algemene voorwaarden Osteopathie van toepassing.

Bent u ontevreden? Bespreek het met ons, wij helpen u graag met een passende oplossing. Mochten we er niet uit komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie.